ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN Công ty TNHH Swop và các công ty con của nó (sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” hoặc “công ty”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết giúp bạn hiểu dữ liệu chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập nó và chúng tôi làm gì với nó. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản ("Điều khoản") trước khi sử dụng các dịch vụ tại https://swop.company và / hoặc ứng dụng di động "Swop - Like - Match -". ( “dịch vụ”" hoặc" ứng dụng Swop "). Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này ("Thỏa thuận"). Thỏa thuận này là giữa bạn và Công ty TNHH Swop và điều chỉnh việc sử dụng ứng dụng di động có sẵn trên Apple App Store hoặc Google Play Store. Bằng cách cài đặt ứng dụng Swop, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi thỏa thuận này và hiểu rằng không có sự khoan nhượng đối với nội dung bị phản đối. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn có thể từ chối sử dụng ứng dụng Swop. 1. Các điều thỏa thuận này là giữa bạn và Công ty TNHH Swop. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn xác nhận rằng Apple, Google và các công ty con của họ là các bên thứ ba của thỏa thuận này và các bên thứ ba đó có quyền thực thi thỏa thuận này chống lại bạn. Tuy nhiên, Công ty TNHH Swop, không phải Apple hay Google, hoàn toàn chịu trách nhiệm về ứng dụng Swop và nội dung của ứng dụng đó. 2. Dịch vụ cho phép bạn đăng, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp thông tin có sẵn dưới dạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, ảnh và / hoặc các dạng khác (“nội dung”). "). Do đó, để tránh nghi ngờ, bất kỳ hình ảnh hoặc chi tiết nào của quần áo mà bạn tải lên dịch vụ cũng sẽ được hiểu là nội dung. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bạn đăng trên dịch vụ, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và tính thích hợp của nó. Bạn đảm bảo rằng nội dung được cập nhật và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của bạn và không có thông tin quan trọng nào bị cố ý giữ lại. Chúng tôi hoặc dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn và hậu quả của nó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đưa lên dịch vụ, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và tính phù hợp của nó. Bạn đảm bảo rằng nội dung được cập nhật và chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất của bạn và không có thông tin quan trọng nào bị cố tình che giấu. Chúng tôi hoặc dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn và hậu quả của nó. Bằng cách đăng nội dung lên dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép để sử dụng, lưu trữ, sửa đổi, phân tích, hiển thị công khai, tái tạo và phân phối nội dung đó trên và thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp nội dung của bạn cho những người dùng khác của dịch vụ, những người cũng có thể sử dụng nội dung của bạn theo các điều khoản này. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) nội dung thuộc về bạn hoặc bạn có quyền sử dụng nó và cấp cho chúng tôi các quyền và giấy phép được cung cấp trong các điều khoản này, và (ii) việc đăng nội dung của bạn trên hoặc thông qua dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, luật hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Đối với nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như ảnh và video hoặc bất kỳ hình thức sở hữu trí tuệ nào khác, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, giấy phép này có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới để sử dụng bất kỳ nội dung nào bạn đưa lên trên dịch vụ. Theo bản chất của dịch vụ, các tin nhắn trò chuyện và cuộc trò chuyện của bạn với những người dùng khác cũng sẽ được hiểu là "nội dung", do đó đảm bảo rằng nội dung đó cũng tuân thủ các quy tắc ứng xử được thiết lập chi tiết trong thỏa thuận này. Bạn có thể xóa, hủy kích hoạt hoặc thu hồi ("loại bỏ") bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng, chúng tôi không thể đảm bảo rằng nội dung đó sẽ bị xóa khỏi dịch vụ, trừ khi người khác đã chia sẻ nội dung đó với bạn, chia sẻ nội dung này một cách độc lập và chống lại ý muốn của họ, đồng thời chọn xóa nội dung đó. Khi bạn đăng nội dung, bạn cho phép bất kỳ ai, kể cả những người không sử dụng dịch vụ, truy cập, sử dụng và liên kết thông tin này với bạn (nghĩa là tên của bạn, ảnh hồ sơ của bạn và / hoặc thông tin đăng nhập khác). 3) Dịch vụ cho phép người dùng trao đổi quần áo với những người dùng khác trên dịch vụ. Bạn cần xác nhận rằng quần áo thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc bạn có quyền trao đổi những bộ quần áo đó với người dùng khác. Bạn thừa nhận rằng Quần áo được mô tả chính xác theo hiểu biết tốt nhất của bạn và không có thông tin tài liệu liên quan nào được cố ý hoặc cố ý giữ hoặc để không tiết lộ. Bạn thừa nhận rằng quần áo có thể xuống cấp ngay cả khi chúng được mặc bình thường và khi bạn trao đổi quần áo với người khác, bạn chấp nhận việc bạn sẽ nhận lại chúng không còn trong tình trạng như bạn đã đưa. Tuy nhiên, trong trường hợp thiệt hại quá mức, mặc dù bạn có thể thông báo cho chúng tôi, nhưng bạn đồng ý rằng nỗ việc chúng tôi đã nỗ lực để khắc phục tình trạng ở mức tốt nhất là có giới hạn. Mặc dù quần áo vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn, nhưng bạn chấp nhận rằng trong thời gian trao đổi, những người dùng khác có thể sử dụng chúng như họ lựa chọn. (i) Bạn thừa nhận rằng bạn không có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến quần áo của mình khi chúng đang trao đổi. (ii) Bạn cũng chấp nhận rằng bạn sẽ không tự ý lấy lại quần áo của mình từ người dùng khác hoặc bên ngoài dịch vụ. 4) Trên Swop, bạn được cung cấp " quyền lựa chọn " (tức là quần áo chọn lọc của những phụ nữ khác xung quanh bạn). Bạn có thể “ thích ” (bằng cách vuốt sang phải hoặc bằng cách nhấp vào nút trái tim) hoặc “ không thích ” (bằng cách vuốt sang trái hoặc bằng cách nhấp vào nút trái tim bị vỡ) . Nếu bạn thích quần áo của ai đó và ai đó thích quần áo của bạn, thì sẽ có một sự “ phù hợp ”.Sự phù hợp này thiết lập dịch vụ cốt lõi của công ty và được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng. Các tùy chọn được trình bày cho bạn và thứ tự mà chúng được trình bày là tùy theo quyết định riêng của dịch vụ và chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ logic hoặc cơ sở lý do cho các tùy chọn tương tự. Tuy nhiên, bạn có thể lọc các tùy chọn bằng cách sử dụng một loạt các tiêu chí được xác định trước. Mặc dù chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn nhất có thể, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng sẽ có các tùy chọn sẵn có cho bạn mọi lúc hoặc tại mọi địa điểm. 5. Đối với bất kỳ bộ quần áo nào trong “ tủ quần áo ” của bạn (tức là bộ sưu tập quần áo, hình ảnh và thông tin chi tiết đã được bạn tải lên dịch vụ bằng thông tin đăng nhập của bạn), bạn có thể có nhiều bộ quần áo phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo với bạn điều đó. Trong số rất nhiều sự phù hợp, bạn có thể chọn một cái để đổi quần áo của mình. Bạn thừa nhận rằng một sự phù hợp không đảm bảo việc hoán đổi (trao đổi) được diễn ra. Người dùng khác có quần áo của họ mà đã phù hợp với bạn, cũng phải đồng ý với việc trao đổi. Bạn cũng thừa nhận rằng ngay cả sau khi đề và / hoặc xác nhận hoán đổi, bạn và / hoặc người dùng khác có thể hủy bỏ một cách độc lập trong vòng 24 giờ kể từ khi đề xuất hoán đổi. 6. Trao đổi : Khi một người dùng lựa chọn trao đổi quần áo với một người dùng khác, nó sẽ tạo ra một “hoán đổi” (còn được gọi là “ trao đổi ”). Bạn có 3 sự lựa chọn mà bạn có thể hoán đổi (i) Gặp trực tiếp người dùng khác. (ii) Gửi quần áo đến tiệm giặt ủi được chỉ định. (iii) Giao hàng tận nhà. Bạn thừa nhận rằng không phải cả 3 sự lựa chọn - Gặp trực tiếp, Nhận & Trả hàng, Giao hàng tận nhà, đều có sẵn ở mọi nơi hoặc mọi lúc. Sau khi đã chọn, bạn không thể thay đổi cách thức mà việc hoán đổi sẽ diễn ra, trong suốt thời gian tồn tại của hoán đổi. Hơn nữa, cách bạn chọn có thể áp dụng cho toàn bộ trao đổi, tức là khi quần áo của bạn được chuyển cho người dùng khác, khi quần áo của người dùng khác đến với bạn, khi bạn trả lại quần áo của người khác và khi quần áo của bạn được trả lại cho bạn. Nếu người dùng khác chưa đề xuất hoán đổi, thì bạn có tất cả ba cách trên cho phương thức hoán đổi. Nếu người dùng khác đã đề xuất hoán đổi, thì có sẵn các sự lựa chọn như sau: (i) Nếu người dùng khác đã chọn trao đổi bằng cách gặp trực tiếp, thì bạn cũng sẽ chỉ được trình bày theo một cách duy nhất. (ii) Nếu người dùng khác đã đề xuất hoán đổi bằng cách chọn và thả quần áo tại tiệm giặt là hoặc giao hàng tận nhà, thì bạn cũng sẽ được trình bày với hai cách này. Bạn phải gửi quần áo là một phần của trao đổi và được nêu chi tiết trong cùng nội dung tương ứng. Việc gửi quần áo hoặc quần áo khác nhau về cơ bản so với mô tả trong nội dung sẽ dẫn đến việc hoán đổi bị hủy. (i) Việc gửi quần áo hoặc quần áo khác nhau về cơ bản so với mô tả trong nội dung sẽ dẫn đến việc hoán đổi bị hủy. (ii) Trả lại quần áo sai sẽ dẫn đến một vụ vỡ nợ với hành động tương ứng được thực hiện chống lại người dùng mặc định, như được nêu chi tiết trong thỏa thuận này. Bạn phải gửi quần áo không muộn hơn ngày đến hạn và trong khoảng thời gian đã chọn / đã ấn định. (i) Không gửi quần áo trước ngày đến hạn và trong khoảng thời gian đã chọn sẽ dẫn đến việc trao đổi bị hủy. (ii) Không trả lại quần áo trước ngày đến hạn và trong khoảng thời gian đã chọn sẽ dẫn đến việc mặc định với hành động chống lại người dùng mặc định, như được nêu chi tiết trong thỏa thuận này. Mỗi lần hoán đổi có thời hạn khoảng 01 tháng và có thể thay đổi theo tuần tùy thuộc vào thời điểm bạn hoặc người dùng khác tham gia vào hoạt động hoán đổi, nhận và gửi lại quần áo. Tuy nhiên, thời hạn của hoán đổi có thể được thay đổi so với những điều trên, nhưng chỉ khi có sự đồng ý của cả hai người dùng tham gia vào hoán đổi. i) Bạn có thể yêu cầu trả lại quần áo của người dùng khác sớm hơn, nhưng yêu cầu trả lại sớm phải được người dùng khác chấp thuận, người này cũng sẽ sẵn lòng trả lại quần áo của bạn sớm hơn; nếu không, quần áo sẽ được trả lại theo lịch trình ban đầu. ii) Bạn có thể yêu cầu giữ quần áo của người dùng khác mãi mãi, nhưng yêu cầu đổi lấy đồ phải được người dùng kia chấp thuận, người này sẽ sẵn lòng để bạn giữ quần áo của họ và giữ quần áo của bạn bên họ mãi mãi; nếu không, bạn sẽ phải trả lại quần áo của người dùng khác theo lịch trình ban đầu, nếu không, điều này sẽ được coi là mặc định với hành động tương ứng được thực hiện chống lại người dùng mặc định như được nêu chi tiết trong thỏa thuận này. iii) Bạn có thể yêu cầu gia hạn hoán đổi thêm 1 tháng nữa, nhưng yêu cầu gia hạn phải được người dùng khác chấp thuận, người này sẽ sẵn lòng để bạn giữ quần áo của họ và giữ quần áo của bạn với họ thêm 1t tháng nữa; nếu không, bạn sẽ phải trả lại quần áo của người dùng khác theo lịch trình ban đầu, bất kỳ sự chậm trễ nào sẽ được coi là mặc định với hành động tương ứng được thực hiện chống lại người dùng mặc định như được nêu chi tiết trong thỏa thuận này. 7) Dịch vụ hỗ trợ: Các Dịch vụ hỗ trợ bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ dọn dẹp và dịch vụ giao hàng. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ giặt thường và giặt hấp bên thứ ba tại địa phương để giặt sạch quần áo trước khi đổi. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng theo yêu cầu để mang đến cho người dùng sự tiện lợi khi nhận và giao hàng tại nhà. Bạn thừa nhận rằng việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ và phân bổ quần áo cho từng nhà cung cấp dịch vụ là toàn quyền quyết định của công ty và chúng tôi không có trách nhiệm tiết lộ các tiêu chí hoặc logic kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ đó. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để đảm bảo mức giá tốt nhất từ ​​các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng cuối cùng họ vẫn được tự do đưa ra mức giá của riêng mình trên ứng dụng Swop. Hơn nữa, chúng tôi chỉ chuyển giá do nhà cung cấp dịch vụ đưa ra cho bạn và không ảnh hưởng, tác động hoặc nâng giá. Mặc dù chúng tôi rất cẩn thận trong việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ của mình, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ của họ và do đó không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự kém hiệu quả nào của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào. Điều này bao gồm bất kỳ thiệt hại ngoài ý muốn nào do hãng vận chuyển gây ra đối với quần áo của bạn. 8. Sự cố mặc định: Nếu người dùng cố tình trì hoãn việc trả lại quần áo quá hạn hoặc trả lại hàng không đúng, nó sẽ được coi là sự cố mặc định. Sự kiện này xảy ra liên quan đến một trong hai bên (“Người dùng mặc định”, bên kia là “Người dùng không mặc định”). Bất cứ khi nào một sự kiện mặc định xảy ra, chúng tôi có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau: Chúng tôi ngay lập tức hạn chế quyền truy cập của người dùng mặc định trên ứng dụng Swop. Hầu hết các tính năng dịch vụ tạm thời bị tạm ngưng, cho đến khi người dùng mặc định đã trả lại quần áo. Trong khi các tính năng được tiếp tục lại sau khi sửa lỗi mặc định, việc lặp lại lỗi mặc định có thể khiến người dùng mặc định bị cấm vĩnh viễn khỏi dịch vụ. Nếu một người dùng đã trả lại quần áo nhưng người dùng mặc định chưa trả lại, chúng tôi sẽ trả lại quần áo của người dùng không mặc định cho người dùng đó. Trừ khi người dùng mặc định trả lại quần áo, người dùng không mặc định có quyền tiếp tục sử dụng quần áo của người dùng mặc định như trước khi xảy ra sự kiện mặc định. Chúng tôi có quyền tác động đến xếp hạng nội bộ của người dùng mặc định. Ngay cả sau khi người dùng mặc định đã trả lại quần áo, chúng tôi có quyền hiển thị cho người dùng đó các tùy chọn quần áo ngày càng ít phổ biến hơn trong tương lai. Chúng tôi không có trách nhiệm tiết lộ xếp hạng của người dùng cho chính người dùng. Các biện pháp khác do chúng tôi đưa ra sẽ được cập nhật chi tiết và hợp lệ trong các điều khoản ở tương lai. 9. Mã thông báo (Token): Người dùng có thể tải nội dung về quần áo của họ lên ứng dụng Swop và được cung cấp các lần trao đổi quần áo của họ miễn phí. Tuy nhiên, để thực hiện trao đổi với bất kỳ người dùng nào, họ sẽ cần sử dụng mã thông báo duy nhất do dịch vụ phát hành và được chỉ định cho người dùng cụ thể đó. Mỗi mã thông báo được sử dụng hết cho một lần hoán đổi. Do đó, người dùng không thể đổi quần áo nếu họ không còn bất kỳ mã thông báo nào. Các mã thông báo này có thể được tặng miễn phí theo quyết định riêng của dịch vụ hoặc có thể được mua từ các cửa hàng ứng dụng trực tuyến như Apple App Store và Google Play Store trong số những người khác và các cơ chế thanh toán khác như ví di động, thẻ ngân hàng , chuyển tiền trực tuyến, v.v. Mỗi mã thông báo có giá trị trong một thời gian cố định, sau đó được coi là hết hạn và không còn có thể được sử dụng để hoán đổi. Các mã thông báo được tặng miễn phí có hiệu lực trong vòng 1 tháng kể từ ngày chúng được phát hành, trong khi các mã thông báo được người dùng mua có hiệu lực là 01 năm. Hơn nữa, người dùng không thể mua lại các mã thông báo hết hạn hoặc trả lại cho công ty phát hành. Mỗi mã thông báo được liên kết với một người dùng và không thể được chuyển nhượng hoặc tặng cho những người dùng khác. 10. Cảnh báo Rủi ro: Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mỗi người dùng nhận và trả lại quần áo đã đổi của họ trong tình trạng tốt và đúng hạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn cho những việc ngoài ý muốn sẽ diễn ra, trong quá trình họ sử dụng. Do đó, nếu bạn đồng ý chấp nhận những rủi ro đó bạn cần phải chấp nhận những điều rủi ro sau đây khi hoán đổi quần áo trực tuyến. Để khả năng tương thích của bộ sưu tập xảy ra, nếu người khác thích quần áo của bạn, bạn cũng nên thích quần áo của họ. Tuy nhiên, bạn thừa nhận rằng bạn vẫn không thể nhận được khả năng tương thích cho hàng may mặc của mình. Lời khuyên của chúng tôi là bạn nên tải thêm những bộ quần áo đẹp mà người khác thường thích và thích quần áo của người khác để tăng cơ hội tương thích. Ngay cả sau khi tương thích, không chắc rằng bạn có thể hoán đổi các vật phẩm. Để hoán đổi xảy ra, người kia cũng phải sẵn sàng thực hiện sự tương thích này. Ngay cả sau khi bắt đầu trao đổi, bạn hoặc người khác có thể hủy nó. Cả hai người dùng đều có 2 giờ để hủy giao dịch kể từ thời điểm nó được cung cấp. Ngay cả khi người dùng không gửi hoặc lấy quần áo của họ để trao đổi, việc trao đổi đó coi như bị mất. Quần áo của bạn có thể không được trả lại đúng hạn hoặc có thể được trả lại trong tình trạng có quá nhiều hư hỏng. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để hỗ trợ người dùng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo với họ rằng chúng tôi sẽ có thể khắc phục hoàn toàn các thiệt hại đã xảy ra. 11. Quy tắc ứng xử: Chúng tôi yêu cầu người dùng tuân thủ các quy tắc dưới đây về dịch vụ. Nếu bạn không tuân theo, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc xóa nội dung và chấm dứt quyền truy cập của người dùng , dựa vào các điều như sau : Người dùng sẽ không đăng các thông tin liên lạc thương mại trái phép (chẳng hạn như email spam) trên Dịch vụ. Người dùng sẽ không thu thập nội dung hoặc thông tin từ những người dùng khác hoặc truy cập các dịch vụ bằng cách sử dụng các phương tiện tự động (chẳng hạn như bot thu hoạch, bot, nhện hoặc máy cạo) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Người dùng sẽ không tải vi-rút hoặc mã độc hại khác. Người dùng sẽ không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập tài khoản của người khác. Người dùng cam kết không đe dọa, đe dọa, ác ý hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào khác. Người dùng sẽ không đăng bất kỳ nội dung nào chứa ngôn từ kích động thù địch, đe dọa hoặc khiêu dâm; xúi giục bạo lực; hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc đồ họa hoặc bạo lực vô cớ. Người dùng sẽ không sử dụng dịch vụ để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, lừa đảo, độc hại hoặc phân biệt đối xử. Người dùng không được làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy giảm chức năng hoặc giao diện chính xác của dịch vụ, chẳng hạn như các cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc can thiệp vào kết nối của trang dịch vụ hoặc các chức năng khác của dịch vụ. Người dùng sẽ không được có các hành vi bắt nạt hoặc quấy rối. Chúng tôi cho phép người dùng giao tiếp với nhau thông qua nhắn tin trong ứng dụng. Mặc dù bản ghi cuộc trò chuyện là riêng tư, chúng tôi có quyền kiểm duyệt thông tin liên lạc và thực hiện hành động ngay lập tức nếu cần. Các hành vi sau đây cũng sẽ được coi là hành vi quấy rối và bị xử lý tương ứng: (i) Đăng hình ảnh bị thay đổi để làm suy giảm các hình ảnh cá nhân khác. (ii) Ảnh hoặc video về hành vi bắt nạt thể xác được đăng lên để làm nạn nhân xấu hổ. (iii) Chia sẻ thông tin cá nhân để tống tiền hoặc quấy rối mọi người. (iv) Liên tục nhắm mục tiêu người dùng khác bằng các tin nhắn trực tiếp không mong muốn. Bạn sẽ không tham gia vào các hành vi bạo lực tình dục hoặc bạo lực tình dục dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi có quyền xóa nội dung đe dọa hoặc kích động bạo lực hoặc bóc lột tình dục. Điều này bao gồm cả việc bóc lột tình dục trẻ vị thành niên và tấn công tình dục. Để bảo vệ nạn nhân và những người sống sót, chúng tôi cũng xóa ảnh hoặc video về các vụ bạo lực tình dục và hình ảnh được chia sẻ để trả đũa mà không có sự cho phép của những người trong ảnh. Định nghĩa của chúng tôi về bóc lột tình dục bao gồm việc gạ gẫm tài liệu tình dục, bất kỳ nội dung khiêu dâm nào liên quan đến trẻ vị thành niên, đe dọa chia sẻ hình ảnh thân mật và cung cấp dịch vụ tình dục. Nếu phù hợp, chúng tôi sẽ trả lại nội dung này cho cơ quan thực thi pháp luật. Cung cấp các dịch vụ tình dục, bao gồm mại dâm, dịch vụ hộ tống, mát-xa tình dục và hoạt động tình dục được quay video và / hoặc chụp ảnh. Bạn sẽ không thích ảnh khoả thân. Chúng tôi có quyền xóa ảnh của những người có bộ phận sinh dục lộ hoàn toàn hoặc tập trung vào mông. Chúng tôi cũng hạn chế một số hình ảnh về ngực phụ nữ nếu chúng bao gồm núm vú. Chúng tôi sẽ không cho phép chụp ảnh các bức tranh, tác phẩm điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật khác mô tả các nhân vật khỏa thân. Các hạn chế về hiển thị ảnh khỏa thân và hoạt động tình dục cũng áp dụng cho nội dung được tạo kỹ thuật số. Hình ảnh khiêu dâm bị cấm. Các mô tả về hành vi tình dục đi vào chi tiết sinh động cũng có thể bị xóa. Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ lời nói căm thù nào. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không dung thứ cho các cuộc tấn công cá nhân chống lại những người dựa trên chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới hoặc bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, bệnh tật hoặc khuyết tật dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi có quyền xóa nội dung đó và thậm chí chấm dứt quyền truy cập đối với những người dùng có hành vi như vậy. Bạn sẽ không cố gắng gây thương tích hoặc tự sát trong khi thi hành công vụ. Người dùng sẽ không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản này. Bạn sở hữu và chịu trách nhiệm về tất cả nội dung mà bạn gửi đến Dịch vụ. Chúng tôi yêu cầu bạn làm theo các nguyên tắc để tiếp tục truy cập Dịch vụ. 12) Tài khoản: Kết nối với dịch vụ tương ứng với việc tạo và / hoặc truy cập vào tài khoản của bạn trên dịch vụ. Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Nếu không làm như vậy là vi phạm các điều khoản, có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn trên dịch vụ bị chấm dứt ngay lập tức. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của thông tin đăng nhập tài khoản của bạn và không được tiết lộ thông tin đăng nhập của bạn cho các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ của bạn. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ rằng thông tin đăng nhập của bạn đã bị vi phạm, bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc truy cập trái phép không được báo cáo vào tài khoản của bạn. Nếu và khi luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ (i) yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng hoặc thông tin khác, (ii) thực hiện các bài kiểm tra được thiết kế để giúp xác minh danh tính hoặc lý lịch của bạn, (iii) sàng lọc bạn chống lại cơ sở dữ liệu của bên hoặc các nguồn khác và yêu cầu báo cáo từ các nhà cung cấp dịch vụ, và (iv) lấy báo cáo từ hồ sơ công khai hoặc cơ quan đăng ký tội phạm tình dục tại địa phương của họ hoặc tương đương. 13) Sở hữu trí tuệ : Dịch vụ, mã nguồn, các tính năng và chức năng của ứng dụng Swop đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Swop.company Inc mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty. 14. Liên kết đến các trang web khác: Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào như vậy hoặc dịch vụ. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập. 15) Chấm dứt : Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm dừng quyền truy cập vào dịch vụ ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bạn vi phạm các điều khoản. Tất cả các quy định của các điều khoản mà về bản chất vẫn còn hiệu lực khi chấm dứt sẽ vẫn còn hiệu lực ngay sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm. a) Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các điều khoản. Khi chấm dứt, quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. b) Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể chỉ cần hủy kích hoạt (tương ứng với việc chấm dứt) bằng cách sử dụng dịch vụ. c) Tất cả các điều khoản của các điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm. 16) Miễn trừ trách nhiệm : Bạn đồng ý bảo vệ, miễn trừ trách nhiệm và giữ cho công ty vô tội và người được cấp phép và người cấp phép, cũng như nhân viên, nhà thầu, đại lý, cán bộ và giám đốc của họ, đối với mọi khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ, và tài sản và (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí pháp lý và kế toán hợp lý), do hoặc phát sinh theo bất kỳ vấn đề liên quan đến: (i) Việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ không đúng cách, bởi bạn hoặc bất kỳ người nào sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn ; (ii) Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, hoặc (iii) Nội dung bất hợp pháp của bạn được đăng trên Dịch vụ từ sự sơ suất của bạn, vi phạm pháp luật, quy định nào hoặc các quyền của bên thứ ba như quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư. 17. Giới hạn trách nhiệm pháp lý : Trong mọi trường hợp, công ty cũng như giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc chi nhánh của công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, bồi thường thiệt hại hoặc trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận , dữ liệu, việc sử dụng, thiện chí, hoặc những tổn thất vô hình khác, do (i) bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ; (ii) bất kỳ hành vi hoặc nội dung của bất kỳ bên dịch vụ thứ ba; (iii) bất kỳ nội dung nào thu được từ dịch vụ; (iv) việc sử dụng dịch vụ của những người dùng khác, và (v) truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi việc truyền tải hoặc nội dung của bạn, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi có đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy, và ngay cả khi biện pháp khắc phục được nêu trong tài liệu này được phát hiện là không đạt được mục đích thiết yếu của nó. 18) Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Việc sử dụng dịch vụ của bạn là rủi ro của riêng bạn. Các dịch vụ được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" và "HIỆN TRẠNG". Dịch vụ được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quy trình thực thi. Chúng tôi không đảm bảo điều đó Dịch vụ sẽ hoạt động không bị gián đoạn, an toàn hoặc khả dụng tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể. Mọi sự sai sót hoặc nhược điểm phải được sửa chữa. Dịch vụ sẽ không có sự ảnh hưởng từ virus hoặc các tác nhân có hại khác; hoặc Kết quả của việc sử dụng dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn. 19. Loại trừ : Một số vấn đề pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, vì vậy mặc dù các giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn, nhưng quyền truy cập của bạn vào dịch vụ giả định rằng bạn đồng ý sử dụng nó một cách thiện chí . 20. Luật điều chỉnh : Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật Việt Nam, không xét đến xung đột của các quy định pháp luật và ngoại trừ Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế (CISG). a) Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các điều khoản này sẽ không được coi là sự khước từ các quyền đó. b) Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại của các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. c) Các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về dịch vụ. 21. Sự thay đổi: Dựa theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có quyền, sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là có giá trị hoặc tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 15 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên một sự thay đổi hay thay đổi đáng kể sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi. a) Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ. Liên hệ với chúng tôi : Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Brand logo
Activity